Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ressourcecenter

Ressourcecenteret består af psykolog fra Herning PPR og afdelingslederen, og efter behov også af konsulenten for specialundervisning, fysioterapeut og sagsbehandler.

Opstår der udfordringer/ problematikker vedrørende en elev, det være sig indlæringsmæssigt, socialt eller personligt, henvender elevens lærere sig til Ressourcecenteret, via et indstillingsskema.

Afdelingslederen indkalder til et ressourcecentermøde, hvor der er mulighed for rådgivning/ vejledning. Er der behov for yderlige undersøgelse kan psykologen foranstalte dette.

Ressourcecenteret kan også indstille til VISO, børnepsykiatri eller anden form for rådgivning/ vejledning som ressourcecenteret skal have ekstern hjælp for at løse.