Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation

Nogle af eleverne anvender TEGN TIL TALE. TEGN TIL TALE er et hjælpemiddel for hørende elever, der har svært ved at tale, eller som ikke har et verbalt sprog. Ved TEGN TIL TALE benytter man sig af en kommunikationsform, der bygger på kropssprog, mimik og naturlige tegn. Ud over dette supplerer man i TEGN TIL TALE med vedtagne tegn, som er en del af de tegn, der anvendes i de døves sprog, tegnsproget. Det skal dog understreges, at man ikke lærer eleverne tegnsprog, da TEGN TIL TALE er et supplement til sproget og ikke et alternativ. Målet er, at det enkelte barn oplever en sprogsucces og får et redskab til bearbejdelse af oplevelser og tanker samt om muligt at udvikle et verbalt sprog.

I specialklasserne er der arbejdet med TEGN TIL TALE siden 1987, så mange lærere har oparbejdet en stor erfaring i arbejdet med dette.

Der arbejdes vedvarende med at etablere et TEGN TIL TALE miljø for eleverne.

For at eleverne kan kommunikere med forældre og pårørende, tilbydes disse at deltage i tegn til tale-kursusaftener, som afholdes af skolen personale. Kursusindholdet tager udgangspunkt i elevernes daglige tegnniveau og forventning om fremtidige nye tegn i forbindelse med de emner, som gruppen undervises i.