Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde

Forældresamarbejdet:

 Forældremøder og –arrangementer

I årets løb afholdes følgende forældremøder og -arrangementer:

Juni:                               "Goddag og farvel"-fest

Juni:                               Opstartsmøder for nye elever

September:                    Storforældremøde tilrettelagt med forskellige temaer. Derefter afholdes forældremøde i de respektive grupper.

September/ oktober:      Møde med forældre omkring udviklingsplanerne samt . underskrivelse af revisitationsskema.

November:                     Revisitation for 9. og 10. klasses eleverne.

December:                     Julemarked.

Januar/ februar:             ”Tværsuger” samt fernisering heraf.

Marts:                            ”Gammel elev fest” – for tidligere elever og eleverne i 9. og 10. klasse.

Foråret:                          I foråret afholdes forældresamtaler.

April/maj:                       Klasseforældremøde.

 

 

 

Dagsbogsseddel

I hver klasse udarbejdes der hver dag en særlig dagbogsseddel, indeholdende billeder og et lille referat fra dagen/ nyt fra klassen samt en lille opgave. Denne dagbodsseddel sendes med hjem i elevernes skolemappe. Det forventes, at forældrene gennemgår dagbogssedlen med deres barn og indimellem skriver tilbage med nyt hjemmefra.

Specialklasseforældreråd

Specialklasseforældrerådet har sociale opgaver i forhold til specialafdelingen og er desuden rådgivende for skolebestyrelsen.

  1. Specialklasseforældrerådet på Herningsholmskolen består af en forældrerepræsentant for hver af klasserne samt specialafdelings funktionslærer

 

  1. Specialklasseforældrerådets opgave er at varetage sociale opgaver for elever og forældre i specialafdelingen. Specialklasseforældrerådet har ingen reel kompetence i forhold til skolen.

 

  1. Hver specialklasse vælger sin repræsentant til specialklasseforældrerådet på det første forældremøde efter sommerferien. Hver af forældrene har én stemme.

 

  1. Specialklasseforældrerådets medlemmer vælges for et år ad gangen.

 

  1. Specialklasseforældrerådet planlægger årets møder på det første møde efter sommerferien. Desuden kan hvert af medlemmerne forlange, at der indkaldes til møde. Funktionslæreren indkalder til møderne med angivelse af dagsorden og sørger for udsendelse af referat.

 

  1. På specialklasseforældrerådets møder kan alle sager af interesse for specialafdelingen drøftes inden for de grænser, som tavshedspligt eller lignende bestemmelser fastlægger.