Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde

Forældresamarbejdet:

 

Forældremøder og –arrangementer

I årets løb afholdes følgende forældremøder og -arrangementer:

Juni:                               "Goddaw og farvel"-fest

Juni:                               Indskolingskonferencer for nye elever

September:                    Storforældremøde, tilrettelagt med tilmelding til forskellige temaer, som centerforældrerådet har haft ønsker om. Derefter afholdes forældremøde i de respektive grupper.

September/ oktober:      Møde med forældre vedr. underskrivelse af revisitationsskema. Dog ikke 10 klasses elever.

November/december:    Revisitation for 9 og 10 klasses eleverne.

December:                     Julearrangement/ julemarked.

Januar:                          Revisitationer

Januar/ februar:             Fernisering af ”Tværsuger”.

Marts:                            ”Gammel elev fest” – for tidligere elever og eleverne i 9 og 10 klasse.

Foråret:                          I foråret afholdes forældresamtaler.

April/maj:                       Klasseforældremøde.

 

Dagsbogsseddel

For hver klasse udarbejdes der hver dag en særlig dagbogsseddel, indeholdende billeder og et lille referat fra dagen/ nyt fra klassen + gerne en lille opgave. For TEGN TIL TALE elever sættes der særlige/ nye tegn på dagbogssedlen. Denne dagbodsseddel sendes med hjem i elevernes skolemappe. Det forventes, at forældrene gennemgår dagbogssedlen med deres barn – og gerne skriver tilbage med nyt hjemmefra, og barnets reaktion på det hjemsendte.

For eleverne i de ældste grupper, kan dagbogsseddelen erstattes af et ugebrev – eller dagsseddel hver anden dag.

 

 

Specialklasseforældreråd

Specialklasseforældrerådet har sociale opgaver i forhold til specialafdelingen og er desuden rådgivende for skoleledelsen og specialklasse repræsentanten i skolebestyrelsen

 

Forretningsorden for centerforældrerådet:

 

  1. Specialklasseforældrerådet på Herningsholmskolen består af en forældrerepræsentant for hver af klasserne, afdelingens repræsentant i skolebestyrelsen samt afdelingslederen.

 

  1. Specialklasseforældrerådets opgave er at være rådgivende for centerafdelingens repræsentant i skolebestyrelsen med hensyn til alle forhold i specialafdelingen og at varetage sociale opgaver for elever og forældre i specialafdelingen. Specialklasseforældrerådet har ingen reel kompetence i forhold til skolen.

 

  1. Hver specialklasse vælger sin repræsentant til specialklasseforældrerådet på det første forældremøde efter sommerferien. Hver af forældrene har én stemme.

 

  1. Specialklasseforældrerådets medlemmer vælges for to år ad gangen.

 

  1. Specialklasseforældrerådet planlægger årets møder på det første møde efter sommerferien. Desuden kan hvert af medlemmerne forlange, at der indkaldes til møde. Afdelingslederen indkalder til møderne med angivelse af dagsorden og sørger for udsendelse af referat.

 

  1. På specialklasseforældrerådets møder kan alle sager af interesse for specialafdelingen drøftes inden for de grænser, som tavshedspligt eller lignende bestemmelser fastlægger.