Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den social og personlige kompetence

Sammenhæng:

Den sociale og personlige kompetence er i højsædet i det pædagogiske arbejde i Special SFO. Arbejdet i Special SFO’en har fokus på børnegruppens relationer, og hvordan det enkelte barn kan støttes i at navigere i det sociale fællesskab. Det gælder derfor om at støtte børnene i en udvikling af sig selv som sociale individer og til at kunne klare sig i livet – at mestre eget liv. Børnene lærer hele tiden gennem deres leg og samvær med andre børn og voksne i Special SFO’en. Læringen er enten uformel, eller den kan være planlagt fra pædagogernes side med et klart mål for øje.

 

Mål:

 • Sikre, at børnene anerkendes og respekteres, som de personer, de er, og at de oplever at høre til
 • Give børnene tryghed, så de oplever tillid i deres relationer til både voksne og jævnaldrende i et dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor
 • Lære børnene at være aktive deltagere i fællesskabet, at samarbejde med andre og introducere dem i demokratiske processer
 • Lære børnene at skelne imellem, hvornår de har frihed til at træffe egne valg, og hvornår hensynet til fællesskabet kræver enten fælles ansvar eller voksenansvar
 • Sikre, at alle børn har stabilt kontakt med både kammerater og voksne
 • Skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og med skabere af et socialt og kulturelt fællesskab

 

Tiltag:

 • Hjælpe børnene med at træffe valg i både frie og voksenstyrede aktiviteter
 • Gennem snak med børnene give dem forståelse for egne og andres følelser, og lærer at tage hensyn og hjælpe hinanden
 • Være opmærksom på det enkelte barn og hjælpe det med at opnå kontakt med andre børn
 • Være tydelige voksne som er lyttende, forstående, støttende, lærende og rosende
 • Accepter børnenes valg af legekammerater. Derudover vil vi hjælpe med at skabe nye relationer
 • Lave aktiviteter i små grupper efter børnenes behov og interesse som skal-aktivitet
 • Arbejde med at bruge - og lære børnene – anerkendende omgangsform

 

Tegn:

 • At barnet er trygt og glad. Barnet udviser selvværd og fungerer i fællesskaber
 • At barnet behandler andre ordentligt, tager hensyn, trøster og lærer af konflikter
 • At barnet leger og har venskaber
 • At barnet siger til og fra

 

Evaluering:

 • Der evalueres på teammøder i klasserne, på møder vedr. elevplanen og på pædagogmøder.