Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Barnets alsidige personlige udvikling

Sammenhæng

Special SFO skal være et sted, hvor barnet kan udvikle erkendelse samt lyst til at lære, og hvor barnets nysgerrighed og evner til at indgå i livslæring fremmes. Pædagogens rolle er derfor både den omsorgsfulde, opmærksomme, anerkendende og lyttende, der kan være igangsættende og inspirerende i barnets dannelse.
 

Mål:

 • Give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der kan tage initiativ
 • Skabe grundlaget for, at børnene udvikler deres selvbevidsthed og selverkendelse med viden om egne stærke sider og udviklingsmuligheder
 • Hjælpe børnene med at formulere egne behov og grænser konstruktivt og lære dem at respektere og anerkende andres behov
 • Medvirke til, at børnene udvikler selvfølelse og selvtillid. Der skal således være fokus både på barnets væren og barnets kunnen
 • Aktivt at indgå i relationer med barnet på en måde, så barnets identitetsudvikling fremmes, og således at barnets udviklingsmuligheder får optimale vilkår

 

Tiltag:

 • Arbejde med anerkendende kommunikation, hvor der lægges vægt på at barnet bliver set, hørt, forstået, respekteret og værdsat som den det er
 • Hjælpe barnet til at blive bevidst om at lytte til egne ønsker, behov, grænser og følelser, samt udvise respekt overfor andre
 • Hjælpe barnet, til at kunne løse / håndtere konflikter ved at være støttende, vejledende tydelige voksne
 • Give barnet medbestemmelse, og derefter fastholde det i dets valg, samt lære barnet at blive selvhjulpen, ved at give tid, rum og plads til selvudfoldelse
 • Arbejde på at barnet, er involveret i et fællesskab, både mellem B/B og B/V i dagligdagen og i forbindelse med planlagte arrangementer

Tegn:

 • At barnet anerkender og viser empati overfor andre børn
 • At barnet gennem dets verbale og nonverbale sprog udviser større lyst til deltagelse i aktiviteterne
 • At barnet tør/kan give udtryk for egne behov, og dermed fortælle andre om oplevelser og følelser


Evaluering:

 • Der evalueres på teammøder i klasserne, på møder vedr. elevplanen og på pædagogmøder