Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Weekendture/aflastning

Organisering af weekendture/aflastningsture

Weekendturene varetages af ansatte fra specialafdelingen på Herningsholmskolen. Weekendturene er ikke en del af skolen, da personalet varetager opgaven med weekendturene ud over deres ansættelse på Herningsholmskolen.

Det er den specialpædagogiske funktionslærer på Herningsholmskolen, der varetager ledelsen af aflastningsturene.

Det er personale fra specialafdelingen på Herningsholmskolen, der deltager på og som varetager planlægningen af de weekendturene.

Det er adm. personale fra Herningsholmskolen, der varetager de øvrige administrative og økonomiske opgaver i forbindelse med weekendturene.

 

Bevilling til aflastningsture

Center for Børn og Forebyggelse kan bevilge aflastning/ weekendturene efter serviceloven, når der er behov for at aflaste familien til et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastningsture er en af de former for aflastning, som kan tilbydes i Herning Kommune.

Ud over aflastning til familien, så er formålet med bevilling af ture som aflastningsform også at træne de sociale kompetencer i forhold til selvhjulpenhed og venskabsrelationer. Derfor vil det som udgangspunkt også kun være børn fra specialklasserne, der får bevilget denne form for aflastning. Der er et samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse og personalet fra Specialafdelingen, således at der sker den bedst mulige matching af deltagerne på turene.

 

Forsikring

Når man er antaget til arbejde i henhold til arbejdsskadelovens regler, vil personalet på aflastningsturene efter en konkret vurdering kunne være omfattet af Herning Kommunes arbejdsskadeforsikring.

Lederen af aflastningsturene sikrer, at forældrene er orienteret om, at de skal have en ansvarsforsikring, der dækker deres barn, når det er på en aflastningstur.

 

Sted for aflastningsture

Weekendturene / aflastningsturene foregår forskellige steder fra gang til gang, f.eks. en feriehytte, sommerhuse, feriecentre osv.

 

Børne- og straffeattester

Personalet på aflastningsturene er alle ansatte på Herningsholmskolen og der er i forbindelse med deres ansættelse indhentet børne- og straffeattester.