Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Organisering

Hvem er skolebestyrelsen?

På Herningsholmskolen består skolebestyrelsen af følgende medlemmer:

7 forældrerepræsentanter, hvoraf minimum 1 forælder repræsenterer specialklasserne.  2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter fra elevrådet og 2 fra skolens ledelse.  

 

Hvad arbejder skolebestyrelsen med?

Vi har mange forskellige opgaver, hvoraf nogle er faste tilbagevendende opgaver. Her er et udpluk af dét, vi arbejder med:

  • Udarbejdelse og revidering af principper for udvalgte lovbestemte områder på skolen
  • Udarbejdelse og revidering af værdiregelsæt og ordensregler for skolen
  • Hvordan vi kan opbygge og vedligeholde høj trivsel
  • Hvordan vi kan opbygge og vedligeholde et godt samarbejde mellem skole og hjem
  • Skolens antimobbestrategi
  • Udarbejdelse af høringssvar til forvaltningen
  • Gennemgang af skolens budget
  • Føre tilsyn med skolens virksomhed, eksempelvis i forhold til om principperne efterleves

 

Hvorfor være med i skolebestyrelsen?

Vi ønsker at være med til at påvirke skolens arbejde og udvikling, som skal sikre, at vores elever trives og bliver så dygtige, som de kan. Vi ønsker i fællesskab at løfte opgaverne og bidrage med vores holdninger.

Som forældrevalgte i skolebestyrelsen repræsenterer vi alle forældre på skolen. En vigtig del af skolebestyrelsens arbejde er kontakten til de øvrige forældre. Vi ønsker at sikre denne gennem dialog og information.

 

Hvordan fungerer det i praksis?

I skolebestyrelsen afholder vi ca. 10 møder om året af ca. 2 timers varighed. Derudover inviteres vi 1-2 gange årligt til workshops i kommunalt regi.

I nogle skoleår har vi projekter eller opgaver, hvortil vi udvælger en arbejdsgruppe. En arbejdsgruppe kan bestå af bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, elever og forældre.

Derudover modtager skolebestyrelsens medlemmer referater og andre informationer via mail til gennemlæsning.