Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningens organisering

Skoledagen er organiseret i 6 lektioner – med en lille pause fra 9.00 til 9.05 – to længere pauser fra 10.05 til 10.25 og igen fra 11.35 til 12.00. Sidste pause er fra 13.00 til 13.15. I pauserne er der gårdvagter på for hele skolen, og specialklasseeleverne holder også pause her.

Alle elever tilbydes to timers svømning, en til to timers musik og to timers idræt om ugen.

Ud over undervisning i egen klasse er visse timer, f.eks. idræt, svømning og musik, placeret sammen med klasser, der er på tilsvarende niveau. Den resterende del af timerne fordeles mellem fagtimer og timer til f.eks. ”Ud af Huset” med en mere oplevelsespræget pædagogik.

Når enkelte elever eller en hel gruppe/klasse kan profitere af fagspecifik undervisning som dansk, matematik eller engelsk vægtes dette højt.

Med udgangspunkt i formålsbeskrivelsen og undervisningens organisering som en oplevelsespræget pædagogik er der i skoleåret indlagt flere uger med tværsuger, faguger samt fælles deltagelse i arrangementer for hele skolen.

 

Hele skolen har i skoleåret fire faguger, hvor lærere og pædagoger har alle deres timer i en egen klasse.

  • For at styrke sammenholdet og kendskabet til arbejdet i specialklasserne arbejdes der hvert år i en fire ugers periode med et fælles emne. Disse fire uger kaldes ”tværsuger”. Det fælles emne i ”tværsugerne” kan fx være nordisk mytologi, Astrid Lindgren, ”Jeg har talent” osv. ”Tværsugerne” afsluttes med en fernisering for forældre, søskende og andre pårørende.
  • Den sidste dag før efterårsferien deltager alle elever på hele skolen i Skolernes Motionsløb.
  • Den sidste dag inden sommerferien deltager alle elever på hele skolen i Uglympiade 
  • Ti gange om året deltager samtlige skolens elever i morgensamlinger i hallen. Til hver morgensamling er der en klasse – og/ eller specialklasse, der forestår seancen.

 

I skoleåret 2022/2023 tilbyder vi:

  • At udvalgte elever i perioder modtager fysioterapi. Den fysioterapeutiske træning retter sig imod at styrke elevernes evne til at indgå i undervisningen og de øvrige aktiviteter i skolen samt styrke elevernes sociale kompetencer.
  • At udvalgte elever med behov for logopædisk støtte i perioder tilbydes taleundervisning. Med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger tilrettelægges træning i kommunikative færdigheder, der bidrager til taleglæde samt understøtter eleven i sociale sammenhænge.​​​​​​​