Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningens organisering

Skoledagen er organiseret i 6 lektioner – med en lille pause fra 9.00 til 9.05 – to længere pauser fra 10.05 til 10.25 og igen fra 11.35 til 12.00. Sidste pause er fra 13.00 til 13.15. I pauserne er der gårdvagter på for hele skolen, og specialklasseeleverne holder også pause her.

Undervisningen organiseres for det meste i dobbelte lektioner. Emnet "ud af huset" vil være fra 3 til flere lektioners varighed.

Alle elever tilbydes to timers svømning, to timer musik og to timer idræt om ugen.

I skoleåret 2019/2020 tilbydes der ligeledes fysioterapi svarende til en lektion pr klasse pr. uge.

Ud over undervisning i egen klasse er visse timer, f.eks. idræt, svømning og musik, placeret sammen med klasser, der er på tilsvarende niveau.

Den resterende del af timerne fordeles mellem fagtimer og timer med en mere oplevelsespræget pædagogik.

Når den enkelte elev eller hele gruppen kan profitere af fagspecifik undervisning, vægtes dette højt. Her tænkes på fag som dansk, matematik og evt. engelsk.

Med udgangspunkt i formålsbeskrivelsen og undervisningens organisering som en oplevelsespræget pædagogik er der i skoleåret indlagt flere uger med tværsuger og fag/emneuger.

 

  1. Hele skolen har i skoleåret fire faguger, hvor lærere og pædagoger har alle deres timer i en egen klasse.

 

  1. For at styrke sammenholdet og kendskabet til arbejdet i specialklasserne arbejdes der hvert år i en fire ugers periode med et fælles emne. Disse fire uger kaldes ”tværsuger”. Det fælles emne i ”tværsugerne” kan fx være nordisk mytologi, Astrid Lindgren, ”Jeg har talent” osv.

 

  1. ”Tværsugerne” afsluttes med en fernisering for forældre, søskende og andre pårørende.

 

  1. Den sidste dag før efterårsferien deltager alle elever på hele skolen i Skolernes Motionsløb.

 

  1. Ti gange om året deltager samtlige skolens elever i morgensamlinger i hallen. Til hver morgensamling er der en klasse – og/ eller specialklasse, der forestår seancen.