Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nye elever

Eleverne til specialklasserne visiteres fra de enkelte kommuner. Efter visiteringen afholdes en indskolingskonference umiddelbart før sommerferien. Varighed 1 time

På konferencen deltager: Elevens forældre og efter behov og ønske tidligere støttepædagog, talepædagog, fysioterapeut og psykolog.

Fra Herningsholmskolen deltager elevens kommende klasselærer, psykolog, afdelingsleder og efter behov og ønske talepædagog og fysioterapeut. På konferencen orienteres der om elevens tidligere placeringer og tiltag og om nødvendige pædagogiske foranstaltninger. Skolen orienterer om klasseplacering, skoleskema og om kommende skolegang for eleven. Herefter udarbejder klasseteamet omkring eleven en fremtidig plan, indeholdende alle de elementer, der kan være afgørende for, at eleven vil få en optimal skolegang.

Hvis eleven begynder skolegangen på et andet tidspunkt end august, aftales med forældre, PPR-konsulenter hvorledes skolestarten skal forløbe