Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nye elever

Nye elever til specialklasserne visiteres fra de enkelte kommuner. Efter visiteringen afholdes et opstartsmøde umiddelbart før sommerferien.

Elever visiteret til skolen i løbet af skoleåret holder løbende opstartsmøder med efterfølgende skolestart.

På opstartsmødet deltager:

Elevens forældre samt elevens tidligere lærer/pædagog

Fra Herningsholmskolen deltager den kommende lærer/pædagog, en repræsentant fra ledelsen samt skolekonsulenten, hvis det giver mening. På mødet orienteres der om elevens tidligere placeringer og tiltag og om nødvendige pædagogiske foranstaltninger. Skolen orienterer om klasseplacering, skoleskema og om kommende skolegang for eleven. Herefter udarbejder klasseteamet omkring eleven en fremtidig plan, indeholdende alle de elementer, der kan være afgørende for, at eleven vil få en optimal skolegang.