Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Profil, målsætning og mål

Specialklasserne på Herningsholmskolen er Herning Kommunes tilbud på det takstfinansierede område for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Alle elever har den primære beskrivelse ”generelle indlæringsvanskeligheder”. Dertil kan der være sekundære vanskeligheder – som tourettes, autisme, ADD, ADHD, DOWNS syndrom - osv.

Alle elever er mobile.

Langt den overvejende part af eleverne kommer fra Herning Kommune, men specialklasserne modtager også elever fra andre kommuner

 

Målsætning

Specialklasserne på Herningsholmskolen skal være en livsbekræftende og dynamisk afdeling, hvor elever, forældre, personale og andre specialister samarbejder om de givne opgaver.

Dette betyder at:

• Alle bestræber sig på, at børn og voksne engagerer sig i livet, at de er

nysgerrige og aktive mennesker, der tror på sig selv og som kan se egne

muligheder og begrænsninger.

• Alle ønsker en skole med et motiverende miljø, der kan give børn og

voksne lyst til at arbejde og tænke kreativt.

• Alle medvirker til at børnene bliver gode kammerater, der tager hensyn til hinanden.

 

Mål for undervisningen

Overordnede mål for undervisningen i specialklasserne er:

Med udgangspunkt i den enkelte elevs funktionsniveau og behov at tilrettelægge en helhedspræget undervisning, således at både den faglige, sociale, musisk/kreative og oplevelsesmæssige pædagogik vægtes højt.

Vi ønsker gennem undervisningen:

• At fremme det enkelte barns alsidige udvikling

• At alle elever bliver så dygtige, som de kan.

• At eleverne gennem aktiv medvirken lærer sig medansvar, medvirken, medbestemmelse og tolerance

• At eleverne skal opnå størst mulig selvhjulpenhed, selvværd og livskvalitet.

• At eleverne skal lære en acceptabel adfærd i alle sociale sammenhænge.

• At skabe et godt skole/hjem-samarbejde.