Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uglereden

For de elever der er visiteret til specialklasserne, er der mulighed for at blive visiteret til Herningsholmskolens Special SFO. Ca. 75 % af eleverne benytter sig af dette tilbud.

Special SFO har navnet UGLEREDEN - godt relateret til, at Herningsholmskolen er UGLESKOLEN.

SFO børnene fordeles i to grupper: UGLEREDEN for de yngste og KLUBBEN for de ældste.

Alle pædagoger er ansat med timer i skoledelen og med timer i SFO. På klasse teammøder aftales en fælles pædagogik for det enkelte barn - gældende for begge afdelinger. Derfor er det den samme aftalte pædagogik der er gældende for både skolen og SFO. Dette medfører en stor ro, tryghed og fælles holdning for både elever og forældre.

For hver måned udarbejdes en månedsplan med aktiviteter, således at børnene altid er orienteret om ”dagens aktivitet”.

Special SFO har sin egen bus, hvilket medfører, at der er mulighed for mange små ekskursioner om eftermiddagene til fx skydning, bowling, byture osv.

Der vil de fleste år være mulighed for en lejr tur for de ældste elever. Lejren planlægges i en af de første uger i sommerferien.

På særlige SFO møder drøftes elever, planlægges aktiviteter og alt vedrørende Special SFO.

I mål og indholdsbeskrivelsen for det pædagogiske arbejde i Special SFO, er der valgt at fokusere på tre felter: Barnets alsidige personlige udvikling, sprog og de personlige sociale kompetencer.

Der er arbejdet ud fra SMTTE modellen.