Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uglereden

Elever, der er visiteret til specialklasserne, har mulighed for at blive visiteret til Herningsholmskolens Special SFO. Mange af eleverne benytter sig af dette tilbud.

Special SFO har navnet UGLEREDEN - godt relateret til, at Herningsholmskolen er UGLESKOLEN.

SFO børnene fordeles i to grupper: UGLEREDEN for de yngste og KLUBBEN for de ældste.

Alle pædagoger er ansat med timer i skoledelen og med timer i SFO. På klasse teammøder aftales en fælles pædagogik for det enkelte barn - gældende for begge afdelinger. Derfor er det den samme aftalte pædagogik, der er gældende for både skolen og SFO. Dette medfører en stor ro, tryghed og fælles holdning for både elever og forældre.

For hver måned udarbejdes en månedsplan med aktiviteter, således børnene altid er orienteret om ”dagens aktivitet”.

Special SFO har sin egen bus, hvilket medfører, at der er mulighed for små ekskursioner til fx skydning, bowling, byture osv. eller mulighed for længere ture i ferieperioder.

På særlige SFO møder drøftes elever, planlægges aktiviteter og alt vedrørende Special SFO.