Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Målet for elevernes udskoling fra specialklasserne er, at de skal sikres en optimal start på tilværelsen efter skoleforløbet. 

Dette mål søges nået ved:

  • At eleven fra sit 8. skoleår sikres et miljø, hvor der tages udgangspunkt i en ungdomsidentitet, selvstændighed og selvværdsbefordrende undervisning. Undervisningen skal sigte mod elevens muligheder efter Herningsholmskolen
  • At eleven får mulighed for skolepraktik på STU - evt. FGU, samt erhvervspraktik, hvis det giver mening for eleven
  • At der i elevens niende og tiende skoleår skal afholdes revisitation, hvor elevens skolegang, skoletilbud, fritidsforanstaltninger og bosituation drøftes og tilrettelægges
  • På revisitationsmøderne deltager psykolog, UU vejleder, UU konsulenten, skolekonsulenten, forældre, klasselærer og afdelingsleder
  • Inden afholdelse af revisitation, har eleverne været i relevante erhvervs praktikker og skolepraktikker - herunder bla. STU. Evt. FGU – såfremt der er elever dertil